YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

İş Güvenliği, Çevre ve Hedefler

1) Küresel ve yerel pazarlarda çalışanlarımız ile birlikte, sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak için, tehlike ve olası risklerin tespitinin sağlanması, bu tehlike ve risklere karşı alınacak iyileştirme faaliyetleri ve her türlü iş kazalarının, yaralanmalarının ve mesleki hastalıkların önlenmesi adına gerekli kaynaklar sağlanacak ve çalışmalar yürütülecektir.2) Tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve ergonomik ortamda çalışmaları sağlanarak iş kazası, yaralanma ve mesleki hastalıkların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Diğer yandan, üretmiş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizin, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretilmesi ve piyasaya arz edilmesi sağlanacaktır.3) İş sağlığı ve güvenliği politikamız, tabi bulunduğumuz küresel ve yerel kanunlara, yönetmeliklere, standartlara, müşteri şartlarına, değişen küresel ve yerel şartlara göre her yıl periyodik olarak toplantılarda gözden geçirilmekte ve gerçekçi yaklaşımlar ile güncellenmektedir.4) İş sağlığı ve güvenliği politikamız, kurumumuzun anlaşılması ve değer katması açısından müşterilerimizle paylaşılmaktadır.Enerji


Mekatrotek Otomasyon A.Ş. olarak, tüm faaliyet alanlarımızda, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz. Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için,


  • » Tüm faaliyetlerimizde enerji ve su kullanımını azaltmaya

  • » Enerji tüketim hedeflerini belirleyip, sürekli izlemeye ve raporlamaya,

  • » Enerji verimliliği iyileştirme alanlarını belirlemek için, enerji verimliliği tetkiklerini düzenli olarak yapmaya,

  • » Enerji ve su kullanımıyla ilgili güncel mevzuatı takip etmeyi ve gereklerini yerine getirmeye,

  • » Projelerin tasarım aşamalarında enerji performans iyileştirmelerini içermeye,

  • » Enerji verimli ürünler ve hizmetleri satın almaya ve etkin olarak kullanmaya çaba göstereceğiz.


Çevre


1)Firmamız hammadde temininden, satış sonrası hizmetler aşamasına kadar oluşabilecek kirliliği kaynağında önleyecektir.2)Temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için, kuruluşumuzda tehlike ve olası risklerin tespitinin sağlanması, bu tehlike ve risklere karşı alınacak iyileştirme faaliyetleri ve her türlü çevre kazalarının, önlenmesi adına gerekli kaynaklar sağlanacak ve çalışmalar yürütülecektir. Müşterilerimize ve tedarikçilerimize temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için destek verilecektir.4)Çalışanlarımızın bilgi, yetenek ve kişisel gelişimlerini daha fazla ilerletebilecekleri ortamlar oluşturarak, çevreye duyarlı bir ekip ile çevresel verimliliğimiz daha da arttırılacaktır.5)Çevre kirliliğine sebep olabilecek süreçler yetkin personel ile kaynağında önlenecektir. Tedarikçilerimizin de çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.6)Çevre politikamız, tabi bulunduğumuz küresel ve yerel kanunlara, yönetmeliklere, standartlara, müşteri şartlarına, değişen küresel ve yerel şartlara göre her yıl periyodik olarak toplantılarda gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.